ตามรอยวัฒนธรรมซามูไร

คานาซาวะตั้งอยู่ใกล้ๆใจกลางเกาะฮอนซูในญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านโจวกะ มาจิ ที่ได้รับการออกแบบและสร้างโดยซามูไร, มีงานฝืมือโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์

ของงานฝืมือและศิลปะของญี่ปุ่นก็ว่าได้, วัฒนธรรมด้านอาหารที่โดดเด่น,และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสเน่ห์หลากหลายเลยทีเดียว

ตามรอยวัฒนธรรมซามูไร

อะไรคือเอกลักษณ์ของคานาซาวะ?

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากสมัยซามุไร

ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสมัยก่อนศตวรรษที่16 จนถึงต้นศตวรรษที่17 นั้น นิยมสร้างเมืองรอบๆปราสาท ซึ่งในคานาซาวะก็เช่นเดียวกัน โดยเจ้าเมืองคานาซาวะขณะนั้นคือ ตระกูลมาเอดะ ได้ออกแบบและสร้างเมืองรอบๆ ปราสาท โดยใช้ปราสาทคานาซาวะเป็นศูนย์กลาง มีความเจริญรุ่งเรืองมามากกว่า290ปี

ประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นวัดความกว้างของอาณาเขตจากผลผลิตข้าว ซึ่งคางะฮัน มีผลผลิตข้าวถึง 1ล้านโคคุ มากเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น. และคานาซาวะก็ยังมี สวนซามูไร(เคนโรคุเอ็น), หมูบ้านศิลปะ(ฮิงาชิชายาไง) เป็นต้น. มรดกหลายอย่างในสมัยซามูไรยังคงอยู่ในสภาพเดิมถึงปัจจุบันนี้, ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ, ความร่มรื่นของพืชพรรณในฤดูร้อน, ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงและภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยหิมะของฤดูหนาว ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสี่ฤดูยังช่วยเพิ่มสีสันให้กับประวัติศาสตร์อีกด้วย

**คางะฮัน (ชื่อเก่าจังหวัดอิชิกาวะ)

**โคคุ (หนวยวัดจำนวนข้าวสมัยโบราณของญี่ปุ่น)

ถ้าจะกล่าวถึงเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สวยงาม เราก็จะนึกถึงเกียวโต , ในขณะเดียวกันคานาซาวะก็ถือว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมซามูไรที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงไหลไม่แพ้กัน

วัฒนธรรมซามูไรของคานาซาวะคือ

งานฝีมือโบราณที่ขึ้นชื่อเช่น ชาโนะยุ, โนวระคุ

ในช่วงสมัยตระกูลมาเอดะ. มีการสนับสนุนวัฒนธรรมโดยผ่าน ชาโนะยุ, ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของงานหัตถกรรมและศิลปต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ สัญลักษณ์ที่แสดงไว้จะเห็นได้จากศูนย์ผลิตงานศิลป[ไซคุโจว] ที่ตั้งอยู่ภายในปราสาทคานาซาวะ เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปหายากในญี่ปุ่นก็ว่าได้ มีช่างฝีมือชั้นสูงที่ผลิตงานศิลปหัตถกรรม รวมถึงอุปกรณ์ชงชาด้วย

ไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปแค่ไหน ศิลปและจิตรวิญญาณของไซคุโจวก็ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2009 คานาซาวะได้รับเกียรติจากองค์กรยูเนสโก้ จดทะเบียนเป็นเมืองส่งเสริมงานศิลปสาขาหัตถกรรม เช่น เครื่องเขิน เครื่องปั้นดินเผา แผ่นทอง เป็นต้น มีการเผยแพร่วัฒนธรรม คุณค่าของงานหัตถกรรมท้องถิ่น ไปทั่วโลก. ภายในคานาซาวะ ก็มีพิพิธภัณฑ์, แกลเลอรี่,ร้านหัตถกรรมเฉพาะด้านอยู่มากมาย,สามารถชื่นชมกับผลงานศิลปหัตถกรรม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบได้และนี่ก็เป็นเหตุผล ที่อยากให้คุณมาทดลองและสัมผัส วัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆ ของคานาซาวะ.

*ชาโนะยุ(พิธีการชงชาญีปุ่นที่มีวัฒนธรรมสืบทอดมาอย่างยาวนาน)

*โนวระคุ (ศิลปการแสดงNOHที่มีประวัติยาวนานอีกเช่นกัน)

โจวกะมาจิ คานาซาวะ, มีลักษณะเด่นอย่างไร *โจวกะมาจิ (หมู่บ้านที่สร้างขึ้นมารอบ ๆปราสาท)

เป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบและถูกสร้าง โดยยึดธรรมชาติของภูมิประเทศเป็นหลัก

โจวกะมาจิ,คานาซาวะ มีปราสาทคานาซาวะเป็นศูนย์กลาง,มีเนินที่ราบสูง 3 แห่ง, มีแม่น้ำไซคาวะและแม่น้ำอาซาโนะ ไหลผ่านกลาง,เป็นการนำธรรมชาติของภูมิประเทศมาสร้างผังเมืองได้อย่างดีเยี่ยม

ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ,ภัยจากสงครามที่เกิดในคานาซาวะ, โครงสร้างเมืองของโจวกะมาจิก็ยังสามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบัน.สถาปัตยกรรมในประวัติศาตร์ไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เพียงบางส่วน,แต่ได้ดูแลทัศนียภาพของเมืองทั้งหมด,ภาพโดยรวมของเมืองถือเป็นไฮไลต์ก็ว่าได้

ความกว้างขวางที่สามารถมองเห็นของคานาซาวะโจวโควเอ็น(สวนปราสาทคานาซาวะ),เคนโลคุเอ็น(สวนซามุไร), เสียงน้ำไหลที่ได้ยินติดหูของบ่อน้ำโบราณรอบๆ บุเกยาชิกิอะโตะ(หมู่บ้านซามูไรโบราณ), เมื่อได้เดินเที่ยวตามถนนในเมือง ชายะมาจิ(หมู่บ้านโรงน้ำชา)เทระมาจิอินกุน(เขตเทระมาจิ)ที่เปรียบเสมือนเขาวงกต, ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพในสมัยโบราณของโจวกะมาจิอีกด้วย

คานาซาวะ, เป็นเมืองที่ถูกหยุดเวลาไว้จริงหรือ

ไม่ใช่,คานาซาวะมีเสน่ห์ของความทันสมัยด้วย

ทัศนียภาพของโจวกะ มาจิ เป็นเมืองวัฒนธรรมดั่งเดิมที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน,แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองได้มีการสนันสนุนให้สร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ๆ สถาปัตยกรรม,ศิลป,ดนตรี,แฟชั่นเช่นกัน. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการจัดนิทรรศการงานศิลปของในและนอกประเทศ, เช่น (พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ 21คานาซาวะ) สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศมีผู้เข้าชมภายใน 1 ปีโดยประมาณมากกว่า 2ล้าน5แสน คน,D.T.Suzuki Musuem (พิพิธภัณฑ์ซึซึกิ ไดเซ็ททซึ) ปรัชญาพุทธศาสนาที่กำเนิดในคานาซาวะ,แนวความคิดแบบเซนที่ถูกเผยแพร่ไปสู่โลกตะวันตกโดยคุณซึซึกิ ไดเซ็ททซึ เป็นต้น. ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่นำมาจัดแสดง สถาปัตยกรรมต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม. ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น.

คานาซาวะมีเส้นทางคมนาคมที่หลากหลาย ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล,สามารถเดินทางมาจาก โตเกียว, โอซากา,โตเกียว,นาโงยะ,โกะกันยามา,ชิรากาวะ,ทาคายามะ อย่างสะดวกสะบาย.

มีของอร่อยไหม

วัฒนธรรมอาหารก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของคานาซาวะ

คานาซาวะ พรั่งพร้อมไปด้วยธรรมชาติของ ทะเล,แม่น้ำ,ชนบท,ภูเขา, มีสภาพอากาศ สี่ฤดูกาล,วัตถุดิบที่สดใหม่ที่สามารถหาได้,จึงทำให้คานาซาวะเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ. คานาซาวะตั้งอยู่บริเวณน่านน้ำทะเลญี่ปุ่นใกล้พื้นที่ที่มีฝูงปลาชุกชุม ความสดและรสชาติของอาหารทะเล, ที่สำคัญคือเป็นปลาที่มีความอร่อยและติดอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียว. ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านซูชิ,โชยุ,มิโซะ,เหล้าซาเก,อาหารหมัก ล้วนเป็นเป็นวัฒนธรรมอาหารของคานาซาวะทั้งหมด มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว, มีโรงผลิตเหล้าสาเก, โรงงานโชยุที่มีประวัติยาวนายซึ่งตั้งอยู่ภายในตัวเมือง

ไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องอาหาร, สถาปัตยกรรม, สวนญี่ปุ่น, ศิบปะภาชนะ จนถึงเครื่องใช้ในบ้าน,ความพิถีพิถันของวัฒนธรรมซามุไรในคานาซาวะที่แพร่กระจายไปทั่วทุกจุด (เรียวเท)เป็นอีกหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารที่แนะนำ. ถ้าได้มีโอกาสไปพักอองเซ็นเรียวกัง(โรงแรมอองเซ็น) ก็จะได้สัมผัสวัฒนธรรมด้านอาหาร,ความเป็นอยู่ของญี่ปุ่นด้วย.

*เรียวเท (ร้าน/ห้องอาหารชั้นสูงของญี่ปุ่น)

ข้อมูลทางด้านอาหาร, ได้รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีรถไฟคานาซาวะ. หรือว่าเที่ยวรอบเมืองกับไกด์(ล่าม),ก็จะสัมผัสถึงความสนุกและความอร่อยของคานาซาวะได้มากยิ่งขึ้น.

Recommend

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

การเดินทางไปยังคานาซาวะ
การเดินทางไปยังคานาซาวะ
more
การเดินทางในคานาซาวะ
การเดินทางในคานาซาวะ
more
ศูนย์กลางของงานหัตถกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
ศูนย์กลางของงานหัตถกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
more
เสน่ห์ในฤดูใบไม้ร่วงของคานาซาวะ
เสน่ห์ในฤดูใบไม้ร่วงของคานาซาวะ
more
ตามรอยวัฒนธรรมซามูไร
ตามรอยวัฒนธรรมซามูไร
more
To Top