การเดินทางไปยังคานาซาวะ

การเดินทางไปยังคานาซาวะ

จากโตเกียว

การเดินทางโดยรถไฟ

สถานีโตเกียว --- 2ชั่วโมง30นาที(รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ) --- สถานีคานาซาวะ

การเดินทางโดยเครื่องบิน

สนามบินนาริตะ --- 1ชั่วโมง15นาที(ANA) --- สนามบินโคมัตสึ --- 40นาที(รถเมล์ด่วนจากสนามบิน) --- สถานีคานาซาวะ  

สนามบินฮาเนดะ  --- 1ชั่วโมง(ANA/JAL) --- สนามบินโคมัตสึ  --- 40นาที(รถเมล์ด่วนจากสนามบิน)  --- สถานีคานาซาวะ

จากโอซาก้า

การเดินทางโดยรถไฟ

สถานีโอซาก้า --- 2ชั่วโมง30นาที(รถไฟด่วน JR) --- สถานีคานาซาวะ

จากเกียวโต

การเดินทางโดยรถไฟ

สถานีเกียวโต --- 2ชั่วโมง10นาที(รถไฟด่วน JR) --- สถานีคานาซาวะ

จากทาคายามะ ชิราคาวะโก และโกคายามะ

การเดินทางโดยรถไฟ

สถานีทาคายามะ --- 1ชั่วโมง30นาที(รถไฟด่วน JR)  --- สถานีโทยามะ --- 20นาที(รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ) --- สถานีคานาซาวะ

การเดินทางโดยรถเมล์

สถานีทาคายามะ --- 50นาที(รถเมล์ทางหลวง) --- ชิราคาวะโก --- 1ชั่วโมง15นาที (รถเมล์ทางหลวง)  --- สถานีคานาซาวะ 

สถานีทาคายามะ --- 50นาที(รถเมล์ทางหลวง) --- ชิราคาวะโก --- 25นาที(รถเมล์ทางหลวง) --- โกคายามะ --- 1ชั่วโมง(รถเมล์ทางหลวง) --- สถานีคานาซาวะ

จากมัตสึโมโตะ

การเดินทางโดยรถไฟ

สถานีมัตสึโมโตะ --- 50นาที(รถไฟด่วน) --- สถานีนะงะโนะ --- 1ชั่วโมง(รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ) --- สถานีคานาซาวะ

การเดินทางโดยรถเมล์

สถานีมัตสึโมโตะ --- 2ชั่วโมง25นาที(รถเมล์ทางหลวง) --- สถานีทาคายามะ --- 2ชั่วโมง15นาที(รถเมล์ทางหลวง) --- สถานีคานาซาวะ

Recommend

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

การเดินทางไปยังคานาซาวะ
การเดินทางไปยังคานาซาวะ
more
ข้อแนะนำสำหรับผู้มาเยือน Kanazawa เป็นครั้งแรก
ข้อแนะนำสำหรับผู้มาเยือน Kanazawa เป็นครั้งแรก
more
10 เหตุผลที่ควรไปเยือนเมืองKanazawa
10 เหตุผลที่ควรไปเยือนเมืองKanazawa
more
อาหารคานาซาวะ
อาหารคานาซาวะ
more
มาสัมผัสกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นกันเถอะ!
มาสัมผัสกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นกันเถอะ!
more
To Top