ล่ามนำเที่ยว

บริการนี้ช่วยคุณค้นหาล่ามนำเที่ยวเมืองคานาซาวะหลากหลายประเภท เช่น ล่ามนำเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น(มีใบอนุญาตจากทางการญี่ปุ่น) ล่ามประเภทนี้มีความสามารถด้านภาษา รอบรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและให้บริการดูแลคุณได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการล่ามนำเที่ยวคานาซาวะ(ล่ามนำเที่ยวท้องถิ่น)ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรมคานาซาวะมาเป็นอย่างดีและได้รับการรับรองจากเมืองคานาซาวะ
ล่ามนำเที่ยวเหล่านี้ยินดีช่วยให้การเที่ยวคานาซาวะของคุณเป็นที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้น!

>> 日本語

Search Result

พบ 12 รายการ

Sachi Kitahara

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

Let's try out something new to make your trip unforgettable!

Sachi Kitahara

Sachi Kitahara

ภาษา
Español
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

¡Vamos a probar algo nuevo para que su viaje sea inolvidable!

Sachi Kitahara

Maiko

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น

Discover Kanazawa's attractions together!

Maiko

Kazu

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น

I will not let you waste your precious time.

Kazu

Yumiko Yoshimuro

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น

Based on your preference, I'd like to make your tour plan.

Yumiko Yoshimuro

Reiko Makino

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น

Welcome to Kanazawa! I'll provide you a heartfelt guide.

Reiko Makino

Harumi Hirano

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น

In order for you to fully enjoy the town of Kanazawa, I will propose a plan that you can visit and experience according to your preference.

Harumi Hirano

Kayo Iida

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น

I can arrange the best plan in Kanazawa for you.

Kayo Iida

木下 敦子

ภาษา
中文
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

讓我們一起享受金澤的樂趣吧!

木下 敦子

Junko Shinoda

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น

I would love to help you make wonderful memories of your trip.

Junko Shinoda

Fujio Nakagawa, Mr.

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

I would like to introduce you Kanazawa, an authentic castle town of samurai culture, and its surrounding areas. Let′s enjoy a walking tour.

Fujio Nakagawa, Mr.

Akira Hishida

ภาษา
English
ใบอนุญาต
ไกด์นำเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

A Guide well experienced with multiple culture since 2014

Akira Hishida
To Top