เกี่ยวกับเรา

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองคานาซาวะ ในฐานะที่เป็นองค์กรการตลาดปลายทางแห่งคานาซาวะ (Kanazawa DMO) ได้แบ่งปันเป้าหมายและกลยุทธ์กับเมืองคานาซาวะ เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ากันระหว่างธุรกิจต่างๆ และดำเนินการนำความคิดริเริ่มใหม่ๆ มาใช้เพื่อกระตุ้นการบริโภคต่อหัวและเพิ่มระยะเวลาการเข้าพักของผู้มาเยือนโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของภูมิภาคโดยรวม องค์กรของเราประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 400 รายจากหลากหลายอุตสาหกรรม และด้วยความร่วมมือกับเมืองคานาซาวะและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เราได้ทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างแข็งขัน

เมืองคานาซาวะได้จัดทำ "แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองคานาซาวะ ปี 2564" เพื่อที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้มาเยือนและรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนไป รูปแบบธีมเชิงกลยุทธ์ของแผนนี้คือ "เมืองที่ชาวเมืองและผู้มาเยือนเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสอดประสาน 'ความจริงแท้' เข้าด้วยกันสู่อนาคต" ในฐานะจุดหมายปลายทางที่ผู้คนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นระดับโลก คานาซาวะมีเป้าหมายที่จะเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองและผู้มาเยือนสามารถแบ่งปันค่านิยมเดียวกันและกลายเป็นเมืองที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอันยาวไกล

ด้วยการเปิดตัวแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ของคานาซาวะ Kanazawa DMO ได้ดำเนินการตามสามฟังก์ชันใหม่ควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มที่มีอยู่

  1. (1) การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของชาวเมืองและผู้มาเยือน,
  2. (2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการสื่อสารถึงเอกลักษณ์และเสน่ห์ของคานาซาวะได้ผ่านการปรับปรุงความสามารถของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และ
  3. (3) การส่งเสริมการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การบริหารจัดการลูกค้า และการส่งเสริมเชิงกลยุทธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Kanazawa DMO จะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเมืองอย่างแข็งขัน โดยยึดตามกลยุทธ์การท่องเที่ยวของเมืองคานาซาวะ

To Top