• หน้าหลัก
  • จุดท่องเที่ยว
  • พื้นที่บริเวณของวัดโคดัสสึโนะ

พื้นที่บริเวณของวัดโคดัสสึโนะ

วัดโคดัสสึโนะ เป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคานาซาวะ, ซึ่งพื้นที่มีวัดและศาลเจ้าอยู่มากกว่า 30 แห่ง. ตระกูลมาเอดะ เป็นผู้ปกครองเมืองคางะ ( ปัจจุบันพื้นที่อยู่ในคานาซาวะและโทยามะ ) ได้รวบรวบวัดและศาลเจ้าไว้ในพื้นที่. เขนโคดัสสึโนะ อยู่ด่านอาคเนย์(ตะวันออกเฉียงใต้)ของสวนเคนโรคุเอน. คุณสามารถเห็นวัดและศาลเจ้าบนเนินภูเขาประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับบ้านพักอาศัยของผู้คนทั่วไป, โรงเรียน, โรงพยาบาล. ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ถึงไลฟสไตล์ของผู้คนในเมืองคานาซาวะ

ข้อมูลพื้นฐาน

เว็บไซต์ทางการ
อิชิบิกิ-โนะ-มิจิ

Map

Recommend

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม

วัด Tentokuin
วัด Tentokuin
more
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดอิชิคะวะ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดอิชิคะวะ
more
อิมะอิคิงปักคุ สาขาใหญ่
อิมะอิคิงปักคุ  สาขาใหญ่
more
พิพิธภัณฑ์คากะฮอนดะ
พิพิธภัณฑ์คากะฮอนดะ
more
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะดั่งเดิมและหัตถกรรม จังหวัดอิชิกาวะ
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะดั่งเดิมและหัตถกรรม จังหวัดอิชิกาวะ
more
ศาลเจ้าคานาซาวะ
ศาลเจ้าคานาซาวะ
more
บ้านพัก Seisonkaku (สมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญ)
บ้านพัก Seisonkaku (สมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญ)
more
พิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติ
more
พิพิธภัณฑ์ไดเซทสึ ซูซูกิ
พิพิธภัณฑ์ไดเซทสึ ซูซูกิ
more
Kaga Yuzen Kimono Center
Kaga Yuzen Kimono Center
more

ค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติม

Kampo tea experience to relieve travel fatigue
Kampo tea experience to relieve travel fatigue
more
【One day bus tour】Kanazawa Sta.~Tojinbo/Eiheiji/Maruoka…
【One day bus tour】Kanazawa Sta.~Tojinbo/Eiheiji/Maruoka…
more
【One day bus tour】Kanazawa Sta.~Gokayama / Shirakawago …
【One day bus tour】Kanazawa Sta.~Gokayama / Shirakawago …
more
To Top