• Home
  • Restaurants
  • Kanazawa Nohko-chuka-soba Shinsen

Recommend

Discover More Attractions

Kanazawa Station
Kanazawa Station
more
Kanazawa Station Tourist Information Center
Kanazawa Station Tourist Information Center
more
Japanese Cooking Experience in Kanazawa nakata cooking sc…
Japanese Cooking Experience in Kanazawa nakata cooking sc…
more
Cooking Studio KANAZAWA Salon
Cooking Studio KANAZAWA Salon
more
Nagamachi Yuzenkan (Yuzen Silk Center)
Nagamachi Yuzenkan (Yuzen Silk Center)
more
Kanazawa City Ashigaru Museum
Kanazawa City Ashigaru Museum
more
Kanazawa Port Cruise Terminal
Kanazawa Port Cruise Terminal
more
Takada Family House
Takada Family House
more
Omicho Market
Omicho Market
more
Naga-machi Buke Yashiki Rest House
Naga-machi Buke Yashiki Rest House
more

Discover More Activities

Nanto-Kanazawa Line + World Heritage Bus ー All-You-San-Ri…
Nanto-Kanazawa Line + World Heritage Bus ー All-You-San-Ri…
more
UNESCO World Heritage Shirakawa-go Light-up Tour
UNESCO World Heritage Shirakawa-go Light-up Tour
more
Weekend only! World Heritage Shirakawa-go One-Day Bus Tour
Weekend only! World Heritage Shirakawa-go One-Day Bus Tour
more
Shirakawa-go and Takayama Platinum route tour
Shirakawa-go and Takayama Platinum route tour
more
Shirakawa-go and Gokayama World Heritage Village Tour
Shirakawa-go and Gokayama World Heritage Village Tour
more
Kanazawa Fishing Experience Tour
Kanazawa Fishing Experience Tour
more
[Chartered Taxi/6 hours]Shirakawago and Gokayama Tour
[Chartered Taxi/6 hours]Shirakawago and Gokayama Tour
more
[Chartered Taxi/4 hours]Kanazawa Kimono Tour
[Chartered Taxi/4 hours]Kanazawa Kimono Tour
more
[Chartered Taxi/5 hours]Kanazawa Must-See Spot Tour
[Chartered Taxi/5 hours]Kanazawa Must-See Spot Tour
more
[Chartered Taxi/3 hours]Kanazawa Highlights Tour
[Chartered Taxi/3 hours]Kanazawa Highlights Tour
more

You Might Also Like

Irish Pub ZOWIE
Irish Pub ZOWIE
more
Banba Ekimae-honten
Banba Ekimae-honten
more
Kanazawa Kagami
Kanazawa Kagami
more
To Top