พยากรณ์ดอกซากุระในปี 2023 ในคานาซาว่า

วันที่คาดการณ์บาน: 24 มีนาคม

วันที่คาดการณ์ว่าจะบานเต็มที่: 30 มีนาคม

(ณ วันที่ 19 มีนาคม เวลา 17:00 น.)

To Top