เปิดใหม่ ! THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA

ที่คานาซาวะ มีสถานที่ให้บริการเปิดใหม่ ดังนี้ !

ชื่อ : THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA

ที่อยู่ : 1-1 Owari-cho อำเภอคานาซาวะ จังหวัดอิชิคะวะ

วันเริ่มทำการ : วันที่ 21 ธันวาคม 2022

To Top