• หน้าหลัก
  • จุดท่องเที่ยว
  • บริเวณรอบ Korinbo และ Kata-machi

บริเวณรอบ Korinbo และ Kata-machi

ย่านการค้าที่ดีที่สุดใน Hokuriku

บริเวณ Korinbo และ Kata-machi รวมถึงบริเวณใกล้เคียงคือย่านการค้าที่ดีที่สุดในเขต Hokuriku (จังหวัด Ishikawa จังหวัด Toyama และจังหวัด Fukui) และเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าในช่วงวันหยุด มีห้างสรรพสินค้า อาคารจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ และร้านขายสินค้าชั้นนำใน Korinbo ภัตตาคารใน Kata-machi และ Kigura-machi มีร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายตามแฟชั่นสำหรับเด็กวัยรุ่นใน Tate-machi และร้านจำหน่ายงานหัตถกรรมใน Hirosaka

ข้อมูลพื้นฐาน

Recommend

To Top