บริเวณรอบ Musashigatsuji

หนึ่งในสามย่านการค้าหลักใจกลางเมือง

Musashigatsuji อยู่บริเวณรอบๆ สี่แยกซึ่งห่างจากประตูฝั่งตะวันออกของสถานี Kanazawa ประมาณหนึ่งกิโลเมตร บริเวณ Musashigatsuji, Korinbo และ Kata-machi รวมถึงประตูฝั่งตะวันออกของสถานี Kanazawa คือย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดใน Kanazawa มีห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่บนมุมหนึ่งของสี่แยก ทางเดินของตลาด Omi-cho ถูกปรับเปลี่ยนให้กระจายออกไปไกลเกินสี่แยก บริเวณนี้เต็มไปด้วยที่พักและนักท่องเที่ยว ห้าง Owari-cho ซึ่งมีบรรยากาศทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ เริ่มต้นจากบริเวณบริเวณ Musashigatsuji

ข้อมูลพื้นฐาน

Recommend

To Top