ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์กับโรงอาบน้ำสาธารณะ “เซ็นโต” ที่มีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นความทรงจำในการท่องเที่ยว

โรงอาบน้ำ”เซ็นโต” เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนท้องถิ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีถือเป็นสถานที่ที่สามารถดูชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นและสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนท้องถิ่นที่ใช้บริการโรงอาบน้ำเซ็นโต

แผ่นพับแนะนำโรงอาบน้ำเซ็นโต15 แห่งภายในเมืองและมารยาทในโรงอาบน้ำเซ็นโต https://visitkanazawa.jp/files/moretocheck/downloads/en/sento_map.pdf