สัมผัสวัฒนธรรมของเกอิชา

เกอิชามีบทบาทในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่17 ปัจจุบันมีเกอิชาประมาณ50 คนที่กำลังฝึกฝนการแสดงในคานาซาวะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมในร้านน้ำชา3 แห่งได้แก่ฮิงาชิ, นิชิและคาสึเอะมาจิสำหรับผู้ที่จะชมการแสดงของเกอิชานั้นเนื่องจากว่าร้านน้ำชาจะมีธรรมเนียม”ไม่รับลูกค้าขาจร” ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการชมการแสดงเป็นครั้งแรกไม่สามารถใช้บริการได้ต้องเป็นลูกค้าขาประจำเท่านั้นจึงจะเข้าชมได้แต่ในกิจกรรมเฉพาะกิจครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมการร่ายรำของเกอิชาในร้านน้ำชาเป็นครั้งแรก

การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสการแสดงต้นตำรับของเกอิชาแห่งคานาซาวะ / Kanazawa Geigi’s Traditional Performing Arts and Experience Hospitality in a Teahouse

วันที่จัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่กำหนดในช่วงวันที่11 พฤษภาคม2019-28 มีนาคม2020
เวลา: 13.00-14.00 น. (เปิดสถานที่12.45 น.) 

ท่านสามารถชมการร่ายรำ, การตีกลองไทโกะ และการละเล่นโอซาชิกิอาโซบิของเกอิชาได้ที่ร้านน้ำชาที่ยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน ※ มีขนมและน้ำชา ※ มีล่ามภาษาอังกฤษ

https://business.form-mailer.jp/lp/25642e7277658