เว็บไซต์และวิดีโอของ “เส้นทางซุงิฮาระ ชิอุเนะ (Sugihara Chiune Route)” ได้เผยแพร่แล้ว

คุณซุงิฮาระ ชิอุเนะเป็นผู้ออก “วีซ่าแห่งชีวิต” ให้กับผู้อพยพชาวยิวเมื่อปี 1940 คุณสนใจมาทัวร์ย่านยาโอสึโจ เมืองนาโกย่า และเมืองสึรุงะที่มีความเกี่ยวพันกับคุณซุงิฮาระ ชิอุเนะ รวมถึงเมืองคานาซาวะ หมู่บ้านชิราคาวะ และเมืองทาคายามะที่อยู่บนเส้นทางของพื้นที่เหล่านี้ เพื่อสัมผัสถึงความนึกคิดที่มีต่อสันติภาพถาวรของโลกผ่านผลงานความสำเร็จของคุณซุงิฮาระ รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและทัศนียภาพดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นในสมัยก่อนที่ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้กันไหม เราได้แนะนำข้อมูลของคุณซุงิฮาระ ชิอุเนะ และเสน่ห์ดึงดูดของเส้นทางนี้เอาไว้ ยังไงก็มาแวะชมเว็บไซต์และวิดีโอกันได้เลย!

Website: https://www.chiune-route.com