พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมแห่งชาติเปิดให้สาธารณชนเข้าชมแล้ว!

พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมแห่งชาติ(ส่วนแสดงหัตถกรรมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติโตเกียว) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติแห่งแรกในแถบทะเลญี่ปุ่นนี้เปิดทำการที่คานาซาวะเมื่อวันที่25 ตุลาคม2020! 

ผลงานศิลปะและหัตถกรรมประมาณ1,900 ชิ้นทั้งงานเซรามิกเครื่องเขินสิ่งทอและงานโลหะได้รับการเคลื่อนย้ายจากโตเกียวไปยังจังหวัดอิชิคาวะผู้เข้าชมสามารถชื่นชมงานหัตถกรรมอันเลื่องชื่อที่สร้างสรรค์โดยผู้เป็นสมบัติแห่งชาติที่มีชีวิต(บุคคลผู้ได้รับการรับรองให้เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแบบมีตัวตนชิ้นสำคัญ) 

ในเวลากลางคืนสถานที่ทางวัฒนธรรมหลายแห่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมแห่งชาติจะมีการเปิดไฟไลท์อัพให้ได้ชมกันซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผูู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินกับการเดินชมทัศนียภาพของเมืองในยามค่ำคืน

* ขณะนี้เรามีระบบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบออนไลน์โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

https://www.momat.go.jp/english/