ทัวร์นี้มีเสน่ห์ของการพักที่คานาซาวะในยามค่ำคืน

เราได้เปิดให้เข้าชมข้อมูลทัวร์กลางคืนใหม่ๆที่มีวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์และอาหารการกินในคานาซาวะให้ได้สัมผัสแล้วสะดวกต่อการเตรียมจัดงานกิจกรรมและทำให้มีความสุขในการพบปะผู้คนอีกด้วย

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของผู้ประกอบการรายต่างๆที่ระบุไว้ในไฟล์PDF (ภาษาอังกฤษ) ข้างล่างนี้

https://visitkanazawa.jp/news/wp-content/uploads/2020/04/nighttours.pdf