ขอแนะนำกิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคะนะซะวะ

Traditional Culture Night Theater

กิจกรรมที่นำศิลปะการแสดงต่างๆที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นและเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของคะนะซะวะเช่นการแสดงของเกอิชาการดีดพิณโคะโตะและการแสดงตีกลองใหญ่ญี่ปุ่นเป็นต้นรวม6 ชนิดการแสดงด้วยกันมาให้ท่านรับชมได้แบบเข้าถึงง่ายในเวลาประมาณ1 ชั่วโมง

  • ตั้งแต่วันที่5 กันยายนถึงวันที่21 ธันวาคม2019 ในวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์
  • WEB: https://k-traditional-cultures.jp/

ทสึสุมิมงไนท์เพอร์ฟอร์มานซ์

ณทสึสุมิมงอันเป็นสัญลักษณ์ของสถานีรถไฟJR คะนะซะวะจะมีการแสดงต่างๆหลากหลายเช่นการเต้นหรือร้องเพลงอะแคปเปลลาเป็นต้นมาจัดการแสดงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกวัน

  • ตั้งแต่เดือนสังหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2019 ในวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์
  • WEB: https://kanazawa-np.com