ช่อง YouTube อย่างเป็นทางการ “Visit Kanazawa, JAPAN”

เปิดตัวแล้ว! ” Visit Kanazawa, JAPAN ” แชนแนลYouTube ที่จะนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวในคานาซาวะ

ท่านจะได้พบกับเวอร์ช่วลทัวร์ในแหล่งท่องเที่ยวและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ท่านได้เที่ยวเมืองคานาซาวะอย่างเต็มอิ่มผ่านคลิปวิดีโอในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้

แชนแนลนี้จะอัปโหลดคลิปวิดีโอเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามแชนแนลนี้กันนะ

Canale YouTube ufficiale ” Visit Kanazawa, JAPAN “

È stato lanciato il canale YouTube “Visit Kanazawa, JAPAN”, il quale presenta le informazioni per viaggiare a Kanazawa! Puoi guardare tour virtuali di località turistiche e video che introducono l’artigianato e la cultura tradizionali. Poiché la possibilità viaggiare è correntemente limitata, goditi Kanazawa tramite video!

Caricheremo altri video non appena saranno disponibili, quindi iscriviti al canale se ti va.

官方YouTube頻道「Visit Kanazawa, JAPAN」

專門介紹金澤旅遊資訊的YouTube 頻道「Visit Kanazawa, JAPAN」開台了!可觀看金澤觀光勝地的虛擬遊覽,以及介紹金澤傳統工藝和傳統文化的影片。出國旅遊正受限的現在,不妨透過影片盡享金澤風情!

今後會陸續上傳影片,歡迎訂閱我們的頻道。

Official YouTube Channel; Visit Kanazawa, JAPAN

YouTube channel ” Visit Kanazawa, JAPAN ” that introduces Kanazawa travel information has been launched! You can watch virtual tours of tourist spots and videos introducing traditional crafts and culture. Enjoy Kanazawa through videos now since travel is restricted!

We’ll be uploading more videos as they become available, so please subscribe to the channel if you like.

공식 YouTube 채널「Visit Kanazawa, JAPAN」

가나자와여행정보를소개해드리는Youtube 채널「Visit Kanazawa, JAPAN」가개설되었습니다! 관광지버추얼투어및전통공예와전통문화를소개하는영상을보실수있습니다. 여행이제한된요즘, 영상으로가나자와를만끽해보세요!

영상은계속해서업로드되니채널구독해주세요.

Chaîne YouTube officielle « Visit Kanazawa, JAPAN »

La chaîne « Visit Kanazawa, JAPAN », qui propose des informations touristiques sur Kanazawa, vient d’être lancée sur YouTube ! Vous pourrez y découvrir notamment des visites virtuelles de sites touristiques ainsi que des vidéos sur la culture et l’artisanat traditionnels. En cette période de voyages limités, venez donc profiter de Kanazawa en images !

Des vidéos seront mises en ligne régulièrement, alors n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne !

官方YouTube频道「Visit Kanazawa, JAPAN」

介绍金泽旅行信息的YouTube频道「Visit Kanazawa, JAPAN」开通啦!

可观看景点的虚拟旅游以及介绍传统工艺、传统文化的视频。在目前旅行受限的情况下,请通过视频尽情感受金泽的魅力吧!

我们将继续上传更多视频,可以的话,请大家注册频道哦。

Canal oficial de YouTube [Visit Kanazawa, JAPAN]

Ya está disponible el canal de YouTube [Visit Kanazawa, JAPAN], que nos presenta información turística sobre Kanazawa. Visitas virtuales a sus lugares de interés, su artesanía tradicional y su folclore se nos muestra en vídeo. Disfrute al máximo de Kanazawa en vídeo justo ahora que los viajes se han restringido.

Subiremos vídeos continuamente, de modo que suscríbase si está interesado.